Kemiska råmaterial
Vi erbjuder kemiska råmaterial, ytaktiva medel, kosmetiska intermediärer, halvfabrikat för tvättmedel, limmellanprodukter, halvfabrikat för plast och andra kemiska tillsatser. Här hittar du också byggprodukter, till exempel förberedelser för hydrofobering av stenläggningar och natursten, förberedelser för att ta bort blå fläckar, höjder och fasader, klinkers, byggprodukter, byggverktyg och extra material. Vi specialiserar oss också på produkter för isolering av väggar och vindhus i hus, såsom tvåkomponentskum, sprayskum, monteringskum och tätningsmedel. Om du letar efter produkter avsedda för renovering av monument eller städning efter byggnation och renovering, kommer vårt erbjudande att uppfylla dina förväntningar. Vi har också ett system för reparation av skadade väggar, gjutelement och plåster.
Vattenreningsprodukter för avloppsrening
I vårt erbjudande hittar du även produkter för vattenbehandling, poolkemikalier och produkter för avloppsrening. Vi säljer natriumhypoklorit, myrsyra, aluminiumkoagulationsmedel, järnkoagulationsmedel, aluminiumsulfat, ammoniakvatten, natriumhydroxid i flingor och natriumhydroxid i granuler, teknisk saltsyra och saltsyra i många koncentrationer och andra natriumhydroxidlösningar.